Flora​

Abeleira

Abeleira

Corylus avellana

Abruñeiro

Abruñeiro

Prunus spinosa

Carballo

Carballo

Quercus robur

Carqueixa

Carqueixa

Pterospartum tridentatum

Cerdeira de acios

Cerdeira de acios

Prunus padus

Cerquiño

Cerquiño

Quercus pyrenaica

Érbedo

Érbedo

Arbutus unedo

Estralote

Estralote

Digitalis purpurea

Hedra

Hedra

Hedera helix

Madreselva

Madreselva

Lonicera periclymenum

Mimosa

Mimosa

Acacia dealbata

Orquídea

Orquídea

Orchis morio

Pereira brava

Pereira brava

Pyrus cordata

Póutiga

Póutiga

Cytinus hypocistis

Salgueiro

Salgueiro

Salix atrocinerea

Silva

Silva

Rubus ulmifolius

Toxo arnal

Toxo arnal

Ulex europaeus

Toxo molar

Toxo molar

Ulex minor

Abesouro Negro

Abesouro Negro

Xylocopa violacea

Avelaiona

Avelaiona

Strix aluco

Bolboreta de catro caudas

Bolboreta de catro caudas

Charaxes jasius

Cabraloura

Cabraloura

Oryctes nasicornis

Chicharra

Chicharra

Callicrania seoanei

Cobra de auga

Cobra de auga

Natrix maura

Cobra de Colar

Cobra de Colar

Natrix natrix

Cobra de Escada

Cobra de Escada

Elaphe scalaris

Cobregón

Cobregón

Malpolon monspessulanus

Coello Bravo

Coello Bravo

Oryctolagus cuniculus algirus

Corvo Pequeno

Corvo Pequeno

Corvus corone corone

Corzo

Corzo

Capreolus capreolus canus

Cuco

Cuco

Cuculos canorus

Esgonzo común

Esgonzo común

Chalcides chalcides striatus

Esgonzo ibérico

Esgonzo ibérico

Chalcides berdriagai

Grilo

Grilo

Gryllus campestris

Insecto pau

Insecto pau

Bacillus rossi

Lagarta

Lagarta

Podarcis bocagei

Lagarta do monte

Lagarta do monte

Psammodromus algirus

Lagarto arnal

Lagarto arnal

Lacerta lepida

Leirón Careto

Leirón Careto

Eliomys quercinus

Libélula

Libélula

Gomphus simillimus

Liscancer

Liscancer

Anguis fragilis

Londra

Londra

Lutra lutra

Matabois

Matabois

Gryllotalpa gryllotalpa

Moucho

Moucho

Athene noctua

Peto real

Peto real

Dendrocopos major

Píntega

Píntega

Salamandra salamandra gallaica

Pombo

Pombo

Columba palumbus

Ra patilonga

Ra patilonga

Rana iberica

Ra

Ra

Rana perezi

Raposa

Raposa

Vulpes vulpes

Rato de campo

Rato de campo

Apodemus sylvaticus

Toupa Cega

Toupa Cega

Talpa occidentalis

Vacaloura

Vacaloura

Lucanus cervus

Xabarín

Xabarín

Sus scrofa

Fauna​